Musikundervisning får din hjerne til at vokse

lær klaver online for din hjerne

Undersøgelser viser, at det at lære at spille et instrument kan medføre betydelige forbedringer i din hjerne.

Er musikundervisning vejen til at blive klogere?

Det er dét mange forældre (og eksperter) mener: At lære et instrument giver børn en fordel i udviklingen af deres intellektuelle, perceptuelle og kognitive færdigheder. Dette kan dog vise sig at være ønsketænkning. To nye randomiserede forsøg har ikke fundet noget bevis for denne overbevisning. IQ’erne for førskolebørn, der deltog i flere ugers musikklasser som en del af disse undersøgelser, adskilte sig ikke markant fra IQ’erne for dem, der ikke havde gjort det.

Men det betyder ikke, at fordelene ved at lære at spille musik er begrænset til at udtrykke sig selv, imponere venner eller bare have det sjovt. Et stigende antal undersøgelser viser, at musikundervisning i barndommen kan gøre noget måske mere værdifuldt for hjernen end barndomsgevinster. Musikundervisning kan give fordele på lang sigt, når vi bliver ældre, i form af et ekstra forsvar mod hukommelsestab, kognitiv tilbagegang og nedsat evne til at skelne konsonanter og talte ord.

Dyb og varig indvirkning på hjernen

Ikke kun det, du kan godt få disse fordele, selvom du ikke har “kildet” elfenbens-tangenterne, klimpret på guitaren eller pakket dit instrument ud af sin kasse i årevis. Der kan også forventes udbytte, hvis du beslutter dig for at starte på et instrument for første gang i midten af livet eller senere.

Årsagen er, at musikalsk træning kan have en dyb og varig indvirkning på hjernen, hvilket skaber yderligere neurale forbindelser i barndommen, der kan vare livet ud. Dette kan hjælpe med at kompensere for kognitiv tilbagegang senere i livet, siger neuropsykolog Brenda Hanna-Pladdy fra Emory University i Atlanta.

De mange timer brugt på at lære og øve bestemte typer motorisk kontrol og koordination (hver finger på hver hånd laver noget forskelligt og med blæse- og messinginstrumenter, også ved hjælp af munden og vejrtrækning) sammen med de musiklæsnings- og lyttefærdigheder, man bruger til at spille et instrument i ungdommen, er alle faktorer, der bidrager til hjerneforøgelsen, der dukker op senere i livet.

Musikalsk træning får din hjerne til at vokse

Man kan endda kortlægge indvirkningen af musikalsk træning på hjernen: I en undersøgelse fra 2003 fandt neurolog fra Harvard Gottfried Schlaug, at hjernen hos voksne professionelle musikere havde et større volumen grå stof end hjernerne hos ikke-musikere havde. Schlaug og kolleger fandt også, at efter 15 måneders musiktræning i den tidlige barndom begynder strukturelle hjerneforandringer forbundet med motoriske og auditive forbedringer at dukke op.

Andre undersøgelser har vist en stigning i mængden af hvidt stof. Sådanne fund taler om hjernens plasticitet – dens evne til at ændre eller tilpasse sig som reaktion på oplevelse, miljø eller adfærd. Det viser også styrken ved musikalsk træning. Det hjælper med at forbedre og opbygge forbindelser i hjernen.

“Det unikke ved at spille et instrument er, at det kræver en bred vifte af hjerneregioner og kognitive funktioner for at arbejde sammen samtidigt i både højre og venstre hjernehalvdel,” siger Alison Balbag, en professionel harpist, der begyndte musikalsk træning i en alder på fem, har en doktorgrad i musik og er i øjeblikket ved at lave sin ph.d. i gerontologi (med et særligt fokus på musikkens indflydelse på sundhed gennem hele levetiden) ved University of Southern California. At spille musik kan være en effektiv måde at stimulere hjernen på, siger hun og det bruger en bred skive af dens regioner og kognitive funktioner og breder sig som ringe i vandet gennem årtierne.

Jo længere du har spillet et instrument, jo bedre

Mere forskning viser, at dette meget vel kan være tilfældet. I Hanna-Pladdys første undersøgelse om emnet, der blev offentliggjort i 2011, delte hun 70 raske voksne i alderen 60 til 83 i tre grupper: musikere, der havde studeret et instrument i mindst ti år, dem, der havde spillet mellem en og ni år og en kontrolgruppe, der aldrig havde lært et instrument eller vidste hvordan man læste musik. Derefter fik hun hvert af forsøgspersonerne til at tage et omfattende batteri af neuropsykologiske tests.

Gruppen, der havde studeret i mindst ti år, scorede højest i områder som ikke-verbal og visuospatial hukommelse, navngivning af objekter og indtagelse og tilpasning af ny information. Derimod klarede de uden musikalsk træning sig mindst godt, og dem, der havde spillet mellem et og ni år, var i midten.

Med andre ord, jo mere de havde trænet og spillet, jo større fordele havde deltagerne. Men, spændende nok, mistede de ikke alle fordelene, selv når de ikke havde spillet musik i årtier.

Spil i 10 år og få langsigtede fordele

Hanna-Pladdys anden undersøgelse, der blev offentliggjort i 2012, bekræftede disse fund og foreslog yderligere, at det at starte musikalsk træning inden ni år (hvilket synes at være en kritisk udviklingsperiode) og blive ved i ti år eller mere kan give de største fordele, såsom øget verbal arbejdshukommelse i senere voksenalder. Den langsigtede fordel afhænger ikke af, hvor meget anden uddannelse du har fået i livet.

“Vi fandt ud af, at de voksne, der havde størst fordel i ældre alder, var dem med lavere uddannelsesniveau,” siger hun. “Musikalsk træning kunne kompensere for den manglende kognitive stimulering, de havde akademisk.” Hun peger på den vigtige rolle, som musikuddannelse kan spille, især på et tidspunkt, hvor læseplanerne for musik bliver beskåret pga. skolesystemets budgetnedskæringer.

At spille musik forbedrer din evne til at skelne lyde

Neurovidenskabsmand Nina Kraus fra Northwestern University i Chicago fandt endnu flere positive virkninger på ældre voksne som havde fået tidlig musikalsk træning. Denne gang inden for hørelse og kommunikation. Hun målte den elektriske aktivitet i de auditive hjernestammer hos 44 voksne i alderen 55 til 76, da de reagerede på den syntetiserede stavelse “da”. Selvom ingen af emnerne havde spillet et musikinstrument i 40 år, svarede de, der havde spillet længst – mellem fire og fjorten år – hurtigst.

Det er vigtigt, siger Kraus, fordi hørelsen har tendens til at blive dårligere, når vi bliver ældre, herunder evnen til hurtigt og nøjagtigt at skelne konsonanter, en færdighed, der er afgørende for forståelse og deltagelse i samtale.

“Hvis dit nervesystem ikke følger “timingen”, der er nødvendig for kodning af konsonanter – sagde du bi eller ti eller vi – selvom vokaldelen forstås, mister du flow’et og betydningen af samtalen, siger Kraus, og det kan potentielt føre til en nedadgående spiral af at føle sig socialt isoleret.

Præcis sammenhæng mellem lyd og mening

Årsagen kan være, at musikalsk træning fokuserer på en meget præcis sammenhæng mellem lyd og mening. Studerende fokuserer på tonen på den ene side og lyden, som den repræsenterer, på måder, hvorpå lyde fungerer (og ikke fungerer) sammen, i passager, der skal spilles med en bestemt følelse. Derudover bruger de deres motoriske system til at skabe disse lyde gennem deres fingre.

“Alle disse forhold skal forekomme meget præcist, når du lærer at spille, og måske bærer du det med dig gennem hele dit liv,” siger hun. Belønningen er evnen til at skelne specifikke lyde – som stavelser og ord i samtale – med større klarhed.

Der kan også være andre potentielt betydningsfulde lytte- og høringsfordele i senere liv, tror hun, selvom hun endnu ikke har testet dem. “Musikere i hele deres liv, og når de bliver ældre, hører bedre i støjende omgivelser,” siger hun. “Vanskeligheder med at høre ord mod støjende baggrund er en almindelig klage blandt mennesker, når de bliver ældre.”

Derudover kan det faktum, at musikalsk træning ser ud til at forbedre den hørbare arbejdshukommelse – nødvendig for at improvisere, huske, spille i tide og stemme dit instrument – måske hjælpe med at forstærke den senere hukommelseskapacitet, der letter kommunikation og samtale.

Du kan starte nu

Det er ikke for sent at få fordele, selvom du ikke startede på et instrument før senere i livet. Jennifer Bugos, en assisterende professor i musikuddannelse ved University of South Florida, Tampa, studerede virkningen af individuel klaverundervisning på voksne mellem 60 og 85 år. Efter seks måneder viste dem, der havde modtaget klaverundervisning, mere solide gevinster i hukommelse, verbal udtryksevne, den hastighed, hvormed de behandlede information, planlægningsevne og andre kognitive funktioner sammenlignet med dem, der ikke havde modtaget lektioner.

Mere forskning om emnet kommer fra Bugos og fra andre forskere inden for hvad der synes at være et spirende felt. Hervé Platel, professor i neuropsykologi ved Université de Caen Basse-Normandie, Frankrig, er i gang med en neuroimaging-undersøgelse af sunde, aldrende ikke-musikere, der lige er begyndt at studere et musikinstrument.

Og neurovidenskabsmand Julene Johnson, professor ved Institute for Health and Aging ved University of California, San Francisco, undersøger nu de mulige kognitive, motoriske og fysiske fordele, der opnås af ældre voksne, der begynder at synge i et kor efter 60 år. Hun vil også se på de psykosociale og livskvalitetsaspekter.

”Folk viger ofte væk fra at lære at spille et musikinstrument i en senere alder, men det er bestemt muligt at lære at spille langt ind i den sene voksenalder,” siger Bugos.

“Musikalsk træning ser ud til at have en gavnlig indflydelse, uanset i hvilken alder du starter. Den indeholder alle komponenterne i et kognitivt træningsprogram, der nogle gange overses, og ligesom vi træner vores kroppe, skal vi også træne vores sind.”

Dine venner griner måske, når du sætter dig ned ved klaveret – men din hjerne kan godt blive den sidste der griner.

Artikel oversat fra engelsk. Af Diane Cole for National Geographic
Original publikation HER