10 sunde grunde til at spille musik

10 sunde grunde til at spille musik

1. Forbedrer forbindelser mellem venstre og højre hjerne-halvdel

Undersøgelser har vist, at musikudøvere har mere hvidt stof i deres corpus callosum – det bundt af neurale ledninger, der forbinder hjernens to halvdele.

Dette betyder større kommunikation mellem venstre og højre side af hjernen, hvilket igen kan give adskillige hjernefordele. Blandt andet hurtigere kommunikation i hjernen og stærkere kreative evner til problemløsning.

Ikke alle instrumentalister høster imidlertid disse kognitive fordele lige meget. Både alder og mængde spilletid betyder noget. Forskning tyder på, at børn, der øver mere, ser ud til at bygge en større bro mellem hjernens to sider. Desuden har de der starter i en tidlig alder større fordele end de der starter senere.

2. Øger den udøvende hjernefunktion

Mere hvidt stof i hjernen kan være en af grundene til at folk med musikalsk træning har tendens til at være bedre til at træffe beslutninger, behandle og bevare information og justere kursen baseret på skiftende mentale krav.

Det er gode nyheder for musikere, fordi disse udøvende hjernefunktioner sandsynligvis bidrager mere til akademisk succes, end IQ gør. Nogle forskere spekulerer endda i, at det at spille et instrument kunne vise sig gavnligt i arbejdet med at hjælpe børn med neurologiske problemer, der involverer udøvende funktion, herunder ADHD (opmærksomhedsunderskud hyperaktivitetsforstyrrelse).

3. Styrker taleprocessen

Det er ingen overraskelse, at det at spille musik hjælper din hjerne med at behandle musikalske lyde. Men at spille musik hjælper også med at behandle konsonant- og vokallyde i tale. En undersøgelse fra Massachusetts Institute of Technology (MIT) viste, at børnehavebørn, der spiller klaver, kan skelne mellem forskellige tonehøjder. De er derfor bedre til at høre forskelle i talte ord. Børn i undersøgelsen, der spillede klaver, var signifikant bedre til at skelne mellem ord, der kun adskilte fra hinanden med én konsonant.

“Der er positive fordele ved klaveruddannelse hos små børn. Det ser ud til at de kan genkende forskelle mellem lyde inklusive talelyde. Det er bedre end ekstra læsning,” sagde seniorundersøgelsesforfatter Robert Desimone.

4. Forbedrer hukommelsen

Relateret til talebehandling er dem med musikalsk træning også bedre til at huske talte ord (verbal hukommelse). En undersøgelse, der blev offentliggjort i Frontiers in Neuroscience, viste, at børn i 2. klasse, der tilbragte 45 minutter om ugen på at lære et musikinstrument, kunne huske flere ord, der blev reciteret for dem, end børn, der ikke modtog musikalsk træning. De var også bedre til at huske en de børn der tilbragte samme tid i naturfagsklassen.

At spille musik synes også at øge arbejdshukommelsen – muligheden for midlertidigt at gemme og bruge oplysninger, der hjælper dig med at ræsonnere, lære eller udføre en kompleks opgave.

5. Fremmer empati

Musikalsk træning forbedrer ikke kun din hjernes lydbehandlingscentre; det øger også sin evne til at registrere følelser i lyd. Det vil sige at musikere kan være bedre til at fornemme underliggende følelsesmæssige signaler i samtale.

Dette kunne også gøre dem bedre til at håndtere mere følelsesmæssigt rige forhold. Hvis det er sandt, er musikalsk træning også godt til at hjælpe børn med følelsesmæssige opfattelsesproblemer, såsom autisme.

6. Sænker hjernens aldring

De gevinster hjernen opnår ved at spille et instrument aftager tilsyneladende ikke, når du bliver ældre. Undersøgelser viser, at talebehandling og hukommelsesfordele strækker sig langt ind i dine gyldne år – selvom din musikalske træning stoppede efter barndommen. En canadisk undersøgelse offentliggjort i Journal of Neuroscience viste, at ældre mennesker, der fik musikundervisning, da de var unge, kunne identificere tale 20% hurtigere end dem der ikke havde modtage undervisning.

I en anden undersøgelse, der blev offentliggjort i neuropsykologi, huskede personer i alderen 60 til 83 år, der havde studeret musik i mindst 10 år, flere sensoriske oplysninger, herunder auditive, visuelle og taktile data, end dem, der havde fået musikundervisning i ni år eller derunder. Begge grupper scorede højere end folk, der aldrig havde lært et instrument.

7. Fremmer matematiske- og videnskabelige færdigheder

Noder, akkorder, oktaver, rytme og takter kan alle forstås matematisk. Så at spille musik skulle øge dine matematiske evner ikke? Forskerne er her ikke helt enige. Men der synes at være en underliggende sammenhæng mellem musik udøvelse og bedre matematiske færdigheder.

For eksempel fandt en undersøgelse, der blev offentliggjort i Journal of Neurology Research, at førskolebørn, der fik klaverundervisning, klarede sig bedre i en test af rumlig-tids ræsonnement (evnen til mentalt at forestille sig rumlige mønstre og forstå, hvordan de passer sammen) end børn, der fik computerinstruktion. Og bedre end dem, der ikke deltog i nogen af aktiviteterne. Forskere mener, at forbedret rumlig-tids ræsonnement fører til bedre matematiske og videnskabelige præstationer.

8. Forbedrer motoriske færdigheder

Vi ved, at det at spille et instrument kræver god hånd-øje-øre-koordination (at få hænder og fingre til at oversætte skrevne noder til lyd). Og for musikudøvere, der starter unge nok, ser disse øgede musikalske motoriske færdigheder også ud til at nå ud i andre områder af livet.

Forskere ved Concordia University i Montreal fandt ud af, at voksne musikere, der begyndte at spille før 7 år, havde bedre timing på en ikke-musikmotorik-opgave end dem, der startede musikundervisning senere. Desuden kunne man aflæse deres overlegne motoriske evner. Scanninger afslørede stærkere neurale forbindelser i motoriske regioner, der hjælper med at forestille sig, og udføre, fysiske bevægelser.

9. Øger mental sundhed

Undersøgelser antyder, at violinister, saxofonister, pianister og andre instrumentalister er mere fokuserede og mindre tilbøjelige til aggression, depression og vrede end ikke-musikere. Faktisk synes det at skabe musik at indstille deres hjerner til øget følelsesmæssig kontrol og koncentration.

I en undersøgelse undersøgte forskere hjerneskanninger af børn i alderen 6 til 18. De, der spillede et instrument, havde en tykkere hjernebark i regioner, der regulerer følelser, angstniveauer og evnen til at være opmærksom (hvilket betyder, at de havde overlegne evner i disse områder).

Andre undersøgelser antyder, at musik lindrer også stress. Med andre ord kan musikere lide af færre stressrelaterede psykologiske og fysiske symptomer, herunder udbrændthed, hovedpine, forhøjet blodtryk og lavere immunfunktion.

10. Giver mere selvværd

Ikke overraskende overføres mentale sundhedsgevinster fra musikalsk mestring (og måske kameratskabet ved at spille med andre) til større følelser af selvværd. I en undersøgelse, der blev offentliggjort i Psychology of Music, scorede børn, der modtog tre års ugentlige klaverundervisning, højere i selvtillid end børn, der ikke modtog musikinstruktion. En anden undersøgelse af udsatte børn sekundærskoler i Florida antyder, at de børn der deltog i en musik- og performance gruppe i skolen, følte sig mindre fremmedgjorte og mere succesrige.

Da forskningen om fordelene ved at spille musik fortsætter med at rulle ind, skal vi måske alle skynde os at sætte os ved klaveret – eller grave den gamle guitar ud af skabet.

Den bedste nyhed er selvfølgelig, at selvom du aldrig har lært at spille er det aldrig er for sent at starte.