Musik Ordbog

A

a – Tonen A. Også kaldet kammertonen.

a cappella – er en musikalsk term, der refererer til sang eller musik udført uden brug af instrumentale akkompagnementer. Det indebærer, at stemmerne alene skaber musikalsk harmoni og rytme. “A cappella” bruges ofte i kor- og vokalgrupper, hvor sangere bruger deres stemmer til at fremføre melodier og skabe musikalske arrangementer uden brug af instrumenter.

absolut gehør – er en bemærkelsesværdig evne til at genkende og identificere musikalske toner uden brug af referencepunkter som et klaver eller en stemmegaffel. Det betyder, at personer med absolut gehør kan genkende og navngive toner bare ved at høre dem. Nogle mennesker udvikler absolut gehør naturligt, mens andre kan træne og udvikle det gennem øvelse og musikalsk træning.

accent – En accent inden for musik refererer til en særlig fremhævelse eller betoning af en bestemt tone eller rytme i et musikstykke. Det kan være en stærkere eller længere udførelse af en tone eller en markeret betoning af en bestemt del af rytmen. Accenter bruges til at tilføje variation, følelse og dynamik til musikken.

accidentalakkord – eller gennemgangsakkord. En akkord der binder sig til næste akkord via kromatisk bevægelse – og ikke nødvendigvis kan analyseres efter almindelig harmonisk analyse.

accordeon – En accordeon er et alsidigt og harmonika-lignende musikinstrument. Det er et slags trækkasseinstrument med blæsebælg – og med taster på begge sider af bælgen.  Når du trækker og skubber bælgen og nedtrykker taster, skaber luftstrømmen toner.

add – Når vi taler om musikakkorder, kan du støde på udtrykket “add” efter akkorden. For eksempel kan du se akkorden Cadd9, hvor “add9” betyder, at du tilføjer den niende tone til akkorden. Dette betyder, at ud over de normale toner i C-akkorden (C-E-G), tilføjer du også tonen D til akkorden. Det giver akkorden en ekstra klangfarve og en ny lyd. Når du ser “add” efter en akkord, er det vigtigt at huske, at denne tone tilføjes uden at erstatte eller ændre nogen af de andre toner i akkorden. Så når du spiller Cadd9, spiller du både C, E, G og D sammen. Ordet “add” på engelsk er det samme som det danske “addere” – hvilket betyder “at lægge til”.

affinitet – er et musikudtryk, der refererer til en stærk tiltrækning eller forbindelse mellem forskellige musikalske elementer. Det kan være en følelse af harmoni eller kemi mellem forskellige toner, akkorder eller melodier. Når der er en affinitet mellem musikalske elementer, kan de passe godt sammen og skabe en behagelig og sammenhængende lyd. Det er som om de taler til hinanden og forstår hinandens sprog. Affinitet kan også opstå mellem musikere, når de spiller sammen og føler en dyb forbindelse og samspil. Det er som om de kan læse hinandens tanker og reagere intuitivt på musikken. Affinitet er en vigtig del af musikskabelse, da det bidrager til en følelse af enhed og magi i musikken. Når der er affinitet i musikken, kan den berøre os dybt og give os en følelse af glæde og forbindelse.

afledning – En afledning af en tone betyder, at tonen er afledt af en af de syv naturtoner. En afledning af en tone har dermed enten fortegnet kryds (#) eller b (b) – og får tilføjet endelsen -is hvis der er kryds for – eller -s, -es hvis der er b for.

afsluttende taktstreg – er to lodrette linjer i slutningen af et musikstykke. Den sidste af de to linjer er tykkere (federe) end den første. Den afsluttende taktstreg betyder at musikstykket slutter her.

ais er et tonenavn. Ais er navnet man giver tonen der ligger umiddelbart til højre for tonen A (en halv tone). Når man sætter kryds for tonen A hæves tonen en halv tone – og den nye tone hedder ais.

aisis er et tonenavn. Aisis er navnet man giver tonen der ligger to halv-tonetrin til højre for tonen A. Når man sætter dobbelt-kryds for tonen A hæves tonen to halve toner – og den nye tone hedder aisis.

akkompagnatør  – En akkompagnatør er en musiker, der spiller sammen med en sanger eller et instrument og støtter dem harmonisk og rytmisk. De hjælper med at give musikken en fuld lyd ved at spille akkorder, baslinjer eller andre akkompagnementsfigurer.

akkompagnement  – Akkompagnement refererer til den musikalske støtte eller baggrundsmusik, der spilles sammen med en hovedmelodi eller en vokal. Det kan bestå af akkorder, baslinjer eller andre musikalske figurer, der supplerer hovedstemmen og giver musikken en helhed. Akkompagnementet spiller en vigtig rolle i at skabe stemning og atmosfære i musikken og kan variere afhængigt af den stil eller genre, der spilles.

akkompagnere  – At akkompagnere betyder at spille musik sammen med en anden person eller gruppe og give musikken et solidt fundament. Det kan indebære at spille akkorder på klaveret eller guitaren, følge en fast rytme på trommerne eller spille en melodilinje på en blæseinstrument. At være en god akkompagnatør kræver lytteevne, samarbejdsevner og evnen til at tilpasse sig og støtte den person eller gruppe, man akkompagnerer.

akkord  – En akkord er en gruppe af tre eller flere toner, der spilles samtidigt og skaber en harmonisk lyd. Akkorder bruges ofte til at akkompagnere sange og skabe forskellige stemninger i musikken. De mest almindelige akkorder er dur- og molakkorder, men der findes også mange andre typer akkorder, der kan give musikken forskellige farver og følelser.

akkordbrydning  – Akkordbrydning er en teknik, hvor man spiller en akkord tone for tone i en sekvens i stedet for at spille alle tonerne på én gang. Dette skaber en melodi og en følelse af bevægelse i musikken. Akkordbrydning bruges ofte til at tilføje variation og interesse til akkompagnementet og giver musikken en mere kompleks lyd.

akkorddiagram  – Et akkorddiagram er en visuel repræsentation af, hvordan man spiller en bestemt akkord på en guitar. Det viser placeringen af fingrene på gribebrættet og strengene, der skal spilles eller dæmpes for at danne akkorden. Akkorddiagrammer er nyttige for guitarister, da de giver en letlæselig guide til at spille forskellige akkorder og hjælper med at lære og huske dem.

akkordfremmed  – En akkordfremmed tone refererer til en enkelt tone, der ikke naturligt forekommer i en akkord. Den tilføjes for at skabe en særlig klang eller farve i musikken. Akkordfremmede toner kan bruges til at skabe spænding, variation og interesse i akkordprogressioner og melodiens harmoni.

akkordfølge – er det samme som en akkord-progression. En akkordfølge er en række akkorder, der spilles efter hinanden i en bestemt rækkefølge.

akkordomvending – refererer til ændringen af rækkefølgen af tonerne i en akkord, så den nederste tone bliver flyttet op en oktav. Dette giver akkorden en anderledes klang og kan tilføje variation og spænding til musikken.

akkordrundgang  – En akkordrundgang, også kendt som en vamp, er en gentaget sekvens af akkorder eller akkordprogressioner, der bruges som akkompagnement i musikstykker som improvisationer eller solosektioner. Det er en måde at skabe en stabil og gentagende harmonisk struktur, som musikere kan bygge deres melodier og improvisationer på. Akkordrundgange er almindelige i forskellige genrer som jazz, blues og popmusik og giver musikere mulighed for at udforske og udvikle deres musikalske ideer inden for en fastlagt harmonisk ramme.

akkordtone – En akkordtone er en af de toner som er indeholdt i en akkord.

akkordtype – En akkordtype refererer til den bestemte kombination af toner, der udgør en akkord og bestemmer dens karakter og klang. Der er forskellige akkordtyper, såsom dur, mol, septimakkorder og sus-akkorder, som bruges til at skabe forskellige stemninger og følelser i musikken.

akkordudvidelse refererer til tilføjelsen af yderligere toner udover grundtonen, tredjetonen og femtetonen i en akkord. Dette kan omfatte tilføjelsen af syvende, niende, ellevte og trettende tone i en given skala. Akkordudvidelser bruges ofte til at skabe variation og dybde i musikken, og de giver mulighed for mere avancerede harmoniske progressioner og improvisationer.

akustik handler om, hvordan lyd opfører sig og spredes i forskellige rum og omgivelser. Det omfatter studiet af lydbølger, resonans, ekko og lydabsorption. Forståelse af akustik er vigtig for at opnå god lydkvalitet i koncerthaller, lydstudier og endda i vores egne hjem, når vi lytter til musik eller ser film.

akustisk refererer til lyden eller musikken, der skabes uden brug af elektroniske eller forstærkede instrumenter. Det kan være en person, der spiller guitar eller klaver uden nogen form for elektrisk forstærkning, hvilket giver en naturlig og organisk lyd. Akustiske musikinstrumenter har deres egen unikke klang og charme, og de bruges ofte til at skabe stemningsfuld og intim musik.

alla breve er når man tæller halvnoden i musikken som pulsslag. Dette giver en roligere fornemmelse til især hurtige musikstykker.

alt er en dybere mandlig stemmetype. Alten er karakteriseret ved sin varme og fyldige klang.

alteration – Begrebet alteration henviser til ændringen af en naturlig tone ved at hæve eller sænke den med en halv tone. Alterationer kan forekomme i musikken for at tilføje spænding, farve og variation.

altereret akkord – En altereret akkord er en akkord, hvor mindst en tone er ændret eller modificeret. Dette kan omfatte forøgelse eller formindskelse af en tone, tilføjelse af en kromatisk forskydning eller ændring af intervallet mellem tonerne. Altererede akkorder bruges ofte i jazz og blues musik for at tilføje spænding og farve til akkordprogressionerne.

altfløjte – En altfløjte er et musikinstrument, der tilhører fløjtefamilien. Den har en lidt større størrelse end den almindelige fløjte og giver en dybere og mere mørk klang. Altfløjten bruges ofte i orkestermusik og kan også være en del af forskellige musikensembler.

althorn er et messingblæseinstrument, der tilhører messingfamilien. Det har en bueformet tud og er kendt for sin varme og fyldige klang. Althornet bruges typisk i messingensembler, blæseorkestre og marching bands og kan være med til at skabe en kraftig og imponerende lyd.

altklarinet er et træblæseinstrument, der tilhører klarinetfamilien. Den har en længere og buet form sammenlignet med den traditionelle Bb-klarinet og producerer en dybere og mørkere klang. Altklarinetten bruges ofte i symfoniorkestre og kammermusikensembler og tilføjer en unik klangfarve til musikken.

altnøgle er en musiknøgle, der bruges til at notere musik for instrumenter som altstemmer og altsang. Den placeres på anden linje fra bunden af noderækken og indikerer, at de noterede toner skal spilles eller synges en oktav lavere end de noterede toner i diskantnøgle. Altnøglen er vigtig for at sikre, at musikken skrives og læses korrekt af musikere og sangere, der synger eller spiller i den lavere register.

altsangerinde – En altsangerinde er en sangerinde, der har en stemmeomfang og klangfarve, der passer til altstemmen. Hun kan synge melodier og harmonier i den lavere register og tilføje dybde og varme til en musikalsk optræden. Altsangerinder kan optræde som solister, i vokalgrupper eller som en del af et kor, og deres stemmer bidrager til at skabe en harmonisk balance i musikken.

altsaxofon er et populært træblæseinstrument med en karakteristisk lyd og et mellemstort register. Det er et alsidigt instrument, der anvendes i forskellige musikgenrer som jazz, pop og rock. Altsaxofonen har en lidt højere klang end tenorsaxofonen og kan spille både solostykker og være en del af et blæseorkester eller en jazzkvartet.

amatør – En amatør musiker er en person, der spiller musik som hobby eller for sjov, uden at være professionel. Det kan være en spirende guitarist, en ivrig pianist eller en talentfuld sanger, der nyder at spille og optræde i fritiden. At være en amatør musiker handler om at udtrykke sig gennem musikken og nyde processen med at lære og udvikle sig, uanset om det er alene eller sammen med andre musikere.

amatørmusik refererer til musik, der bliver skabt og udført af ikke-professionelle musikere. Det kan omfatte alt fra bands og ensembler til soloudøvere, der spiller musik som en hobby og lidenskab. Amatørmusik er en fantastisk måde at udtrykke sig kreativt, have det sjovt og nyde fællesskabet omkring musik uden at være bundet af professionelle forpligtelser.

ambitus i musik refererer til det omfang eller spændvidde, som en musikalsk stemme eller et instrument kan nå. Det angiver den laveste og højeste tone, som stemmen eller instrumentet kan producere. En stor ambitus betyder, at stemmen eller instrumentet kan dække et bredt område af toner, mens en mindre ambitus betyder, at omfanget er mere begrænset.

analog lyd refererer til lyd, der er blevet optaget eller reproduceret ved hjælp af analoge teknologier. Det adskiller sig fra digital lyd, da det ikke er blevet konverteret til diskrete tal, men i stedet forbliver i sin oprindelige kontinuerlige form. Analog lyd kan have en varmere og mere organisk klang, og det bruges stadig i nogle musikproduktions- og lydoptagelsessystemer i dag.

anden omvending af en akkord er en måde at spille akkorden på, hvor den laveste tone er den tredje tone i akkorden, og de øvrige toner spilles ovenover. Dette giver akkorden en anderledes klang og kan bruges til at skabe variation i musikken. Det er en spændende måde at udforske akkorder på og tilføje dybde til ens musikalske arrangementer.

andenstemme er en musikterm, der refererer til en melodilinje, der spilles eller synges samtidig med hovedstemmen. Det er en vigtig del af flerstemmig musik, hvor andenstemmen tilføjer harmoni og dybde til musikken. Andenstemmen er typisk en melodisk linje, der følger den samme akkordprogression som hovedstemmen, men med en anden melodi, der supplerer og komplimenterer den overordnede lyd.

ansats er et begreb inden for musik, der refererer til den måde, hvorpå en tone startes eller angribes. Det handler om den måde, en musiker blæser, synger eller spiller en tone for at opnå den ønskede klang og udtryk. En god ansats kan bidrage til at skabe en klar og præcis tone, mens en dårlig ansats kan resultere i en usikker eller svag klang. Det er vigtigt for musikere at træne deres ansats for at opnå kontrol og præcision i deres musikalske udførelse.

anticipation er et musikudtryk, der refererer til en forventning eller et forudgående anslag af en tone eller en akkord. Det skaber spænding og drama ved at introducere en tone eller akkord før forventet. Det kan være et effektfuldt musikalsk værktøj, der tilføjer interesse og variation til en melodi eller en harmoni.

arie – En arie er en vokal musikstykke, hvor en solist fremfører en melodi med et følelsesmæssigt udtryk. Det er typisk forbundet med opera og musicals, hvor solisten synger en smuk og melodisk passage, der fremhæver karakterens følelser og tanker. Ariens tekst og melodi går ofte hånd i hånd for at formidle en historie eller et øjeblik i musikken på en gripende måde.

arrangement – Et arrangement i musik refererer til processen med at tilpasse og omstrukturere en eksisterende musikkomposition for at tilføje nye elementer, ændre instrumentationen eller tilpasse det til en anden genre eller ensemble. Det kan involvere tilføjelse af harmonier, ændringer i melodilinjen eller omorganisering af sektioner for at give sangen eller stykket en ny lyd og følelse. Arrangementer bruges ofte i musikproduktion, kor og bandopsætninger for at give sangene deres unikke stil og arrangement.

artikulation i musik handler om måden, hvorpå toner og musikalske fraser udføres og udtrykkes. Det inkluderer faktorer som tonekvalitet, dynamik (styrke), rytme og legato (glidende) eller staccato (afbrudt) spil. Artikulation er afgørende for at give musikken følelse og udtryk, og det kan variere afhængigt af instrumentet og musikgenren.

as – Tonen “As” er det samme som det engelske “Ab” og ligger en halv tone under tonen “A”. Det er vigtigt at huske, at musik er internationalt, og forskellige lande og sprog kan bruge forskellige navne og betegnelser for tonerne. Så hvis du ser “As” eller “Ab” noteret i musikken, refererer de til den samme tone, der er en halv tone lavere end “A”.

ases – Tonen “Ases” refererer til tonen “Abb” på engelsk og er et halvt trin under tonen “A”. Når du ser “Ases” noteret i musikken, betyder det, at du skal spille tonen “Abb”. Det er vigtigt at forstå, at tonenavne kan variere på tværs af forskellige sprog og musikalske traditioner, men det er stadig den samme lyd, der er en halv tone under “A”.

a-stykke – Et a-stykke er en betegnelse, der bruges inden for musikken til at beskrive en del af et musikstykke, der fungerer som hoveddel eller tema. Det er typisk en markant og genkendelig melodi eller passage, der gentages flere gange i løbet af stykket. A-stykket kan være den del af musikken, som lytteren husker bedst og forbinder med selve stykket.

atonalitet er en musikalsk stil eller tilstand, hvor tonaliteten eller følelsen af en fast toneart er fraværende. I stedet for at basere sig på traditionelle harmoniske og melodiske mønstre, eksperimenterer atonal musik med forskellige klangkombinationer og dissonanser for at skabe en unik lydoplevelse. Atonal musik kan være udfordrende at lytte til, da den bryder med de konventionelle tonale regler og kan give en følelse af spænding eller uforudsigelighed.

Avantgarde er en kunstnerisk bevægelse eller stilretning, der bryder med de etablerede normer og eksperimenterer med nye idéer og udtryksformer. Inden for musik kan avantgarde referere til kompositioner, der udfordrer traditionelle musikalske strukturer og konventioner ved at introducere innovative lyde, harmonier og rytmer. Avantgarde-musik kan være både udfordrende og inspirerende, da den søger at skabe en unik og nyskabende lytteoplevelse.